Električna energija

Temeljem inicijative zainteresirane javnosti, Udruga Privatus omogućila je jednostavnu usporedbu cijena opskrbljivača električne energije.

ID-10082931

Registar udruga

Dostupnošću otvorenih podataka , Udruga Privatus omogućila je napredno pretraživanje i pregled Registra udruga. Za pristup registru, kliknite na sliku.

ID-100127205

Naše aktivnosti

Projekt “Struja”

Projektom “Struja” želi se omogućiti građanima jednostavan izračun i usporedba očekivanog računa ...

Projekt “Zadatak: podatak”

S prvim otvorenim podacima, koje je Ministarstvo uprave RH, stavilo na raspolaganje ...

Projekt “Udruženi rad”

Početkom 2013. godine pokrenuta je suradnja sa zainteresiranim institucijama i udrugama na ...

Projekt “Researcher”

Udruga je krajem 2012. godine započela projekt interne edukacije članova u cilju ...