Propisi za udruge

Zakonodavni okvir

Zakon o udrugama (NN 74/14)
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga Republike Hrvatske i registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj (NN 4/15)
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga (NN 32/15)
Popis ciljanih skupina
Klasifikacija djelatnosti udruga
Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15)
Priručnik i obrasci za postupanje u primjeni Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Obrasci
Popis osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge
Zahtjev za upis u Registar udruga RH
Zahtjev za upis promjena u registar udruga RH
Zahtjev za upis u registar stranih udruga u RH
Zahtjev za upis promjena u registar stranih uduga u RH
Obrasci uz Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga


Financijsko-računovodstveno poslovanje

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14)
Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (NN 1/15)
Računski plan
Stope amortizacije
Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (NN 31/15)
Obrasci uz Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija
Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola, izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija

Promjene u Registru neprofitnih organizacija (obrasci RNO i RNO-P) dostavljaju se osobno ili poštom na adresu:
Ministarstvo financija, Služba za državno računovodstvo i računovodstvo neprofitnih organizacija, Katančićeva 5, 10 000 Zagreb


Ostalo
Vodič za osnivanje udruge i usklađivanje s novim propisima
Porezni priručnik za udruge