O udruzi

Udruga Privatus svoju pravnu osobnost stekla je 30.08.2012. godine. Upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske pod registarskim brojem 18002520, a sjedište udruge je u Rovinju, 43. istarske divizije 16.

Cilj udruge je promicanje, unapređenje i razvitak demokratskih vrijednosti, ljudskih prava i znanja kao sastavnog dijela osobnog identiteta pojedinca u modernom društvu.

Radi ostvarenja ciljeva udruga provodi sljedeće aktivnosti: organiziranje i provođenje stručnih seminara, radionica, okruglih stolova i drugih oblika javnog i stručnog raspravljanja, poučavanja i usavršavanja; prikupljanje i obrada podataka te poticanje i provođenje stručnog i istraživačkog rada; izdavanje brošura, knjiga i drugih publikacija iz djelatnosti udruge; ustroj i organizacija stručne biblioteke; sudjelovanje na domaćim i međunarodnim kongresima, savjetovanjima, konferencijama, simpozijima, seminarima i sličnim događanjima; razvijanje programa međunarodne suradnje i suradnja sa drugim udrugama.

ID-10021492Izvještaj o radu za 2012. godinu
Izvještaj o radu za 2013. godinu
Izvještaj o radu za 2014. godinu