Portfolio

Projekt “Struja”

Projektom “Struja” želi se omogućiti građanima jednostavan izračun i usporedba očekivanog računa za svakog opskrbljivača električne energije u RH.
Izračun je dostupan na linku http://projekti.privatus.hr/struja i trenutno je u testnoj fazi.
Vaše komentare i prijedloge pošaljite putem kontaktnog obrasca.