Portfolio

Projekt “Udruženi rad”

Početkom 2013. godine pokrenuta je suradnja sa zainteresiranim institucijama i udrugama na području grada Rovinja u pripremi i provedbi projekta za koje se smatra da mogu biti od koristi društvenoj zajednici. Cilj ovog projekta je poticati partnerstvo sa ostalim institucijama i osigurati provedbu ili prijenos znanja i iskustva iz područja projektnog menadžmenta.