Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci

Tijelo koje provodi savjetovanje: MINISTARSTVO KULTURE

U tijeku je internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci.

U provedbi Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci od njegova donošenja 2011. godine do danas, uočeni su određeni nedostaci koji se ovim prijedlogom nastoje otkloniti. Nacrtom prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci mijenjaju se uvjeti i način stjecanja zvanja knjižničar i diplomirani knjižničar, pojam knjižničarsko usmjerenje zamjenjuje se pojmom temeljni predmeti knjižničarstva, te se propisuje da se uz prijavu za polaganje stručnog ispita kao dokaz o stečenim ECTS bodovima iz temeljnih predmeta knjižničarstva prilaže diploma visokog učilišta.

Internetsko savjetovanje otvoreno je do 1. listopada 2013. godine.

Cilj i svrha internetskog savjetovanja je prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci. Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da dostave svoje načelne primjedbe i prijedloge na cjelokupni tekst, kao i konkretne primjedbe i prijedloge na pojedine članke predložene u Nacrtu, uz jasna obrazloženja i to putem obrasca sudjelovanja.
Također, pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da dostave svoje primjedbe i prijedloge na cjelokupan tekst Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (Narodne novine, broj 28/11).

Svoje sugestije i prijedloge možete uputiti na adresu elektroničke pošte: knjiznice@min-kulture.hr

Po završetku procesa savjetovanja rezultati internetskog savjetovanja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva.

Pravilnik-knjižničari
Izmjena pravilnika_finalno_28_08_2013
Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o knjiznicarskoj struci